Vilkår og betingelser

Kontaktinformasjon:

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

Vilkårene og betingelsene her styrer brukernes bruk av denne nettsiden DermSilk.com og ditt forhold til: www.DermSilk.com. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å lese og forstå disse vilkårene og betingelsene siden de påvirker dine rettigheter og forpliktelser i henhold til loven. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke gå inn på eller bruk denne nettsiden. Send alle spørsmål til kontaktinformasjonen ovenfor. 

Følgende bestemmelser gjelder for forholdet mellom DermSilk (heretter referert til som "Leverandør") og kunder som samhandler med og/eller kjøper fra DermSilk (heretter referert til som "Kunde") på www.dermsilk.com (heretter referert til som "Nettsted").

Merk at vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere og endre noen eller alle vilkårene og betingelsene heri ensidig, med eller uten varsel. Derfor er det ditt ansvar å gjennomgå og med jevne mellomrom sjekke for endringer som kan påvirke deg. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, bør du ikke fortsette å bruke nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter datoen da endringen trer i kraft, indikerer din bruk av nettstedet ditt samtykke til å være bundet av de nye vilkårene; og endre eller trekke tilbake, midlertidig eller permanent, denne nettsiden og materialet inne i (eller noen del) uten varsel til deg, og du bekrefter at vi ikke er ansvarlige overfor deg for endringer eller tilbaketrekking av nettstedet eller dets innhold.

Abonnementsordrer lar kundene låse inn en rabattert pris på produkter og få bestillinger automatisk fakturert og sendt med ett av følgende intervaller: 2 uker, 3 uker, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder. Vi tilbyr en problemfri avbestillingsregler når som helst. Du kan kansellere via din kundekontoportal eller ved å kontakte oss via chat, e-post eller telefon. Hvis en abonnementsforespørsel er gjort etter at abonnementsbestillingen er behandlet, vil bestillingen ikke kunne kanselleres og vil bli oppfylt og sendt. Du kan kansellere abonnementet ditt etter å ha mottatt gjeldende åpne ordre, og varen(e) vil ikke være kvalifisert for retur. 

Varene og tjenestene som selges på Nettstedet utgjør et tilbud fra Leverandøren til Kunden og er underlagt alle vilkår og betingelser som er oppført på Nettstedet. Enhver transaksjon som gjøres på nettstedet danner aksept av dette tilbudet.

Ethvert tilbud gitt av leverandøren er avhengig av tilgjengeligheten av varer. Hvis noen varer ikke er tilgjengelige på avtaletidspunktet, anses hele tilbudet som ugyldig.

  • Alle priser som er oppført på nettstedet vises i USD ($/USD).
  • Alle priser er med forbehold om trykk- og skrivefeil. Kunden samtykker i at Leverandøren ikke påtar seg noe ansvar for konsekvensene av disse feilene. I tilfelle av denne hendelsen er ikke Leverandøren ansvarlig eller forpliktet til å levere varen(e).
  • Prisene som er oppført på nettstedet er ugyldige for eventuelle gjeldende avgifter eller fraktkostnader. Disse gebyrene beregnes i kassen og skal dekkes av Kunden.

en. Betaling fra Kunden til Leverandøren vil skje på forhånd som angitt på Nettstedet. Leverandøren vil ikke levere varer før etter at betaling er mottatt.

b. Leverandøren har retningslinjer for svindelbeskyttelse for å beskytte seg mot falske bestillinger og betalinger. Leverandøren kan bruke hvilken som helst teknologi eller selskap etter eget skjønn eller denne tjenesten. Dersom en ordre avvises på grunn av potensiell svindel, holder ikke Kunden Leverandøren ansvarlig for eventuelle tap.

c. I tilfelle av tilbakeføring av betaling fra kundens side, eller hvis betalingen av en eller annen grunn ikke blir behandlet, forfaller full betaling umiddelbart. For bestillinger der Leverandøren gir kunden netto kredittvilkår, forfaller full betaling som angitt på de individuelle vilkårene. Disse vilkårene kan også spesifisere rentesatsen for utestående saldoer. Disse prisene kan endres når som helst og kan variere.

d. I tilfelle en kunde kansellerer bestillingen sin før forsendelse, vil et gebyr på 10 % påløpe for eventuell refusjon.

en. Leveringsperioder som vises på nettsiden er estimeringer, og derfor ikke bindende. Leverandøren vil forsøke å overholde disse oppgitte leveringsdatoene så mye som mulig, men vil ikke holdes ansvarlig av Kunden i manglende evne til å levere. Manglende levering gir ikke Kunden rett til å heve nevnte avtale eller kreve erstatning for tap.

b. Når bare en del av en bestilling er tilgjengelig, har leverandøren rett til å sende en del eller beholde bestillingen for å sende komplett når hele bestillingen er tilgjengelig.

en. Varebestillingene fra leverandøren av kunden vil bli sendt til leveringsadressen som er oppgitt av kunden. Transport til denne adressen vil skje på en måte som er bestemt av Leverandøren.

b. Eierskapet til en risiko for tap av den/de bestilte varen(e) overføres til Kunden ved levering.

c. Levering er definert som det øyeblikket varen(e) overleveres fra transportselskapet til Kunden. Overlevering kan utføres direkte (overlevering av varen(e) direkte til Kunden) eller indirekte (etterlater varen(e) på Kundens dør).

en. Kunden må sjekke varen(e) umiddelbart ved levering for å bekrefte at innholdet er i samsvar med ordrebekreftelsen. Eventuelle avvik må gjøres oppmerksom på leverandøren innen 48 timer etter levering. Dersom Kunden ikke gir beskjed til Leverandøren om eventuelle avvik innen denne tidsrammen, bekrefter Kunden automatisk at leveransen er fullført i samsvar med ordrebekreftelsen.

b. Hvis varen(e) blir defekt innen syv (7) dager etter levering, samtykker Leverandøren i å erstatte varen(e) og vil dekke fraktkostnadene for både de defekte og erstatningsvarene. For å kvalifisere for denne policyen, må kunden varsle leverandøren og be om riktig dokumentasjon for returautorisasjon. Defekt(e) vare(r) skal returneres i originalemballasjen. c Varer som ikke returneres i originalemballasjen, selv om de er defekte, kvalifiserer ikke.

c. Kunden vil ikke returnere noen varer til Leverandøren uten forhåndsgodkjenning og riktig returgodkjenningsdokumentasjon. Alle returer er etter leverandørens skjønn og må ha et autorisert RMA "return vare autorisasjonsnummer". Denne RMA kan bes om ved å kontakte leverandøren. Returer må være mottatt av leverandøren innen 14 dager etter RMA-utstedelsesdatoen.

Force Majeure - Dersom Leverandøren ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, eller kun vanskelig kan oppfylle dem, som følge av force majeure, vil den være berettiget til helt eller delvis å suspendere eller heve avtalen med Kunden uten rettslig inngripen. I slike tilfeller vil forpliktelsene etter avtalen helt eller delvis opphøre, uten at partene har rett til å kreve erstatning for tap eller annen fordel av hverandre. Ved delvis overholdelse fra Leverandørens side, vil Leverandøren returnere og overføre den delen av kjøpesummen som gjelder den delen som ikke er overholdt.

En RMA kreves for alle returforsendelser. Kunden godtar å få en RMA ved å følge returinstruksjonene som finnes på nettstedet. Dersom Kunden ikke har RMA, vil Leverandøren ha rett til å nekte returforsendelsen. Mottak av en returforsendelse innebærer ikke en bekreftelse eller aksept fra Leverandøren av årsaken til returforsendelsen oppgitt av Kunden. Risikoen knyttet til en returnert vare forblir hos Kunden inntil Leverandøren har mottatt den returnerte varen.

Gjeldende lov - Forpliktelsene mellom leverandøren og kunden vil være underlagt lovene i staten California, med unntak av alle andre land og staters lover.

en. Dersom en eller flere av bestemmelsene i avtalen mellom Leverandøren og Kunden – herunder disse generelle vilkårene – er ugyldige eller blir rettslig ugyldige, forblir resten av avtalen i kraft. Partene vil rådføre seg med hverandre om bestemmelsene som er ugyldige eller anses som juridisk ugyldige, for å lage en erstatningsordning.

b. Overskriften artiklene i disse vilkårene og betingelsene tjener kun som en indikasjon på emnene som skal dekkes av artiklene; ingen rettigheter skal utledes fra dem.

c. Unnlatelse fra Leverandørens side av å påberope seg disse vilkårene og betingelsene i noe tilfelle innebærer ikke en fraskrivelse av retten til å gjøre dette på et senere tidspunkt eller i en etterfølgende sak.

d. Når det er aktuelt, må ordet "Kunde" også leses som "Kunder", og omvendt.

Språk - Disse generelle vilkårene er utarbeidet på engelsk. Ved tvist angående innholdet eller innholdet i disse generelle vilkårene er den engelske teksten bindende. Denne teksten er ikke et juridisk dokument.

tvister - Eventuelle tvister som kan oppstå i sammenheng med avtalen som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, eller i sammenheng med påfølgende avtaler knyttet til den, er underlagt lovene i staten California og kan bare settes inn for den kompetente domstol som utpekt av leverandøren.

Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk som angitt på nettstedet, må du ikke bruke nettstedet.

All informasjon på nettstedet ble lagt ut etter leverandørens skjønn og kan endres, fjernes, endres eller endres når som helst og uten varsel.


Leverandøren garanterer ikke at all informasjon som vises på nettsiden er korrekt. Ingen rettigheter kan utledes fra informasjonen på nettstedet. Hver bruk av nettsiden utføres på kundens egen risiko. Leverandøren vil ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som oppstår eller kan oppstå som følge av direkte eller indirekte bruk av informasjonen som finnes på nettstedet.


Eventuell personlig informasjon fra kunden vil kun bli samlet inn av leverandøren i samsvar med retningslinjene for personvern på nettstedet, som publisert.


Nedlasting eller innhenting av informasjon fra nettstedet skjer på kundens egen risiko. Kunden er ansvarlig for enhver skade eller tap på datasystem eller data som oppstår ved nedlasting av slikt materiale.

All informasjon på nettstedet er beskyttet av immaterielle rettigheter inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, inkludert men ikke begrenset til all tekst, bilder, bilder, logoer, grafikk og illustrasjoner som vises. Det er ikke tillatt å lagre noen del av nettstedet for personlig eller profesjonell bruk, ramme det inn eller reprodusere det uten skriftlig tillatelse fra leverandøren.

Bruk av varenavnet og varemerkerettighetene til navnet DermSilk, og bruken av varemerkeretten til DermSilk-logoen innehas av DermSilk. Bruk og reproduksjon av disse eiendelene er forbeholdt leverandøren og deres gruppe av selskaper og lisenser. Bruk av disse eiendelene er forbudt uten uttrykt skriftlig tillatelse fra en autorisert leder av DermSilk.

Alle vilkår og bruk er underlagt lover i California. Eventuelle tvister som oppstår fra bruken av nettstedet og/eller informasjonen som stammer fra nettstedet, kan bare bringes inn for den utpekte domstolen.